Sistema de radiació solar via USB

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Villanueva López, José Vicente (2008)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: Energia renovable | Visual C# | USB | USB (Bus informàtic) | Solar radiation | Seguiment solar | Potència incident | PIC | :Energies::Energia solar tèrmica::Radiació solar [Àrees temàtiques de la UPC] | Pannell solar | Radiació solar | CCS | Driver | USB (Computer bus) | I2C | EEPROM

L’objectiu d’aquest projecte és implementar un sistema de mesura de la irradiació solar a la Terra basat en una placa solar fotovoltaica. S’ha dissenyat i construït un sistema de mesura de la radiació solar que pot ser útil per aquells que instal·len sistemes fotovoltaics, que pot permetre l’estudi pràctic de les variables energètiques i econòmiques que ens poden indicar quin sistema és mes rentable construir, si un sistema de pannell solar fix, un sistema de pannell solar orientable en un eix o en dos. Aquest pannell solar fotovoltaic esta muntat sobre un sistema motoritzat que en permet el posicionament en tres dimensions. A través d’un programa que s’executarà en un PC l’usuari indica al sistema les variables que decideixen el tipus de mesura a realitzar. Aquestes dades son enviades al sistema mitjançant una connexió USB, i aquest, d’una manera totalment autònoma, farà les mesures i les emmagatzemarà en la memòria RAM de que disposa. Una vegada finalitzat l’interval d’execució, el sistema es torna a connectar amb un PC i des del programa dissenyat es transmeten les dades recollides a un fitxer del tipus full de càlcul que ens permet fer gràfiques de la potència solar incident a la Terra. Aquest projecte s’ha desenvolupat amb la funció de mesurar i demostrar que la potència incident d’un pannell solar fotovoltaic orientable és més elevada que la d’una placa fixa, obtenint un major aprofitament de l’energia emesa pel Sol. Un sistema solar fotovoltaic orientable, és a més un sistema sostenible i de baix impacte ambiental.
Share - Bookmark