International Double Taxation Avoidance (Domestic Legal Regulations and Fiscal Conventions Concluded by Romania)

Article English OPEN
Cornelia LEFTER; Simona CHIRICĂ;
(2010)
 • Publisher: General Association of Economists from Romania
 • Journal: Theoretical and Applied Economics,volume 9(550),issue 9(550) September,pages53-66 (issn: 1841-8678, eissn: 1844-0029)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: HF5001-6182 | Business | fiscal area | external fiscal credit. | taxes; fiscal area; international double taxation; fiscal conventions; external fiscal credit. | Economics as a science | taxes | fiscal conventions | international double taxation | external fiscal credit | HB71-74 | HB1-3840 | Economic theory. Demography

The avoidance of double taxation has been firstly introduced in the Romanian legislation in 1973. Due to the permanent development of the economic, legal, social, etc. and global environment, Romania adapted accordingly her legal tax provisions in tax law area. One of t... View more
 • References (19)
  19 references, page 1 of 2

  Condor, I. (1999). Evitarea dublei impuneri internaţionale, Editura Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Bucureşti

  Condor, I., „Impozitele, taxele şi contribuţiile datorate de persoanele juridice”, Tribuna Economică, 1998

  Bufan, R. „Fiscalitatea operaţiunilor cu elemente de extraneitate (I)”, Revista de Drept Comercial nr. 1/2005.

  Bufan, R., Minea, M. (2008). Codul fiscal comentat, Editura Wolters Kluwer

  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, MO nr. 927 din 23.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare

  HG nr. 1860/2006, MO nr. 1044 din 24.12.2006, cu modificările şi completările ulterioare

  Convenţie dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, BO nr. 168 din 28.12.1974

  Convenţia între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127 din 23.06.1995

  Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, Republicată în MO nr. 40 din 12.03.1997

  Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, Republicată în MO nr. 185 din 12.08.1996

 • Metrics
Share - Bookmark