Some aspects of production and marketing milk and dairy products in Yugoslavia

Other literature type Croatian OPEN
Raljić, Dušan; Gavarić, Dragoljub; Kulić, Ljiljana;
(1985)
 • Publisher: Croatian Dairy Union
 • Journal: Mljekarstvo : časopis za unaprjeđenje proizvodnje i prerade mlijeka,volume 35,issue 10 (issn: 0026-704X, eissn: 1846-4025)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: milk; dairy products; production and marketing | mlijeko; mliječni proizvodi; proizvodnja i promet

U radu je dana kratka ocjena proizvodnje i potrošnje mlijeka i mliječnih proizvoda u Jugoslaviji, njihov uvoz i izvoz, tendencije i pariteti cijena mlijeka u posljednjih nekoliko godina, kao i konkretan primjer osnovnih proizvodno-ekonomskih pokazatelja jednog društveno... View more
 • References (12)
  12 references, page 1 of 2

  1. DOZET, N., RELJIN, S., MILETIC, 8.: Razvoj i organizacija proizvodnje i prometa mleka i mlečnih proizvoda, I kongres o proizvodnji ljudske hrane u SFRJ, knjiga 2, Novi Sad, 1985.

  2. GITARIC, T.: Politika, januar 18. 1985.

  3. HADŽIVUKOVIC, S.: Statistika, Naučna knjiga, Beograd, 1979.

  4. LUClC, Đ., C 0 3 A N 0 V I C , K. • Agroekonomika, 7, 20-25, 1978.

  5. MITROVIC, D., MITRASINOVIC, B., B A C I Ć , B . : Savremena poljoprivreda, 9, 17-21, 1970.

  6. RELJIN, S.: Priručnik iz ekonomike poljoprivrede. Zadružna knjiga, Beograd, 1964

  7. RELJIN, S.: Industrija mlečnih proizvoda, Uticaj hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav na razvitak poljoprivrede Vojvodine, Novi Sad, 1972.

  B. .RELJIN, S., B02IDAREVIC, D.: Agroekonomika 1, 31-35, 1972.

  9. RELJIN, S., BOZIDAREVIC, D.: Godišnji zbornik Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Skoplju, 25, 115-121, 1973.

  10. RELJIN, S.: Tržište osnovnih proizvoda stočarstva. Organizacija, ekonomika ; tržište osnovnih stočarskih proizvoda, Novi Sad, 1984.

 • Metrics
Share - Bookmark