publication . Master thesis . 2010

Kan Jim Collins’ teori ”Good to Great” også forklare vekst i små og mellomstore virksomheter? : en litteraturreview.

Kajander, Lotte Marie;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 09 Jun 2010
  • Publisher: University of Tromsø
Abstract
I denne avhandlingen har jeg i lys av Jim Collins’ svinghjulkonsept sett på et utvalg publikasjoner som omhandlet vekst i små og mellomstore virksomheter. Ved å gå gjennom svinghjulets oppbygning av konsepter, har disse også blitt satt i et organisasjonsteoretisk rammeverk for støtte i analysen. Analysen ble utført på bakgrunn av informasjon gjennom avhandlingens valgte kartleggingsmetode. Innholdskartene bidro til å strukturere og systematisere publikasjonenes innhold. I analysedelen ble svinghjulkonseptet testet opp mot utvalgt litteratur. Som følge av avhandlingens analysedel ble kombinasjonen av fire hovedkonsepter identifisert som de som fant størst støtte ...
Subjects
free text keywords: VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242, STV-3903
22 references, page 1 of 2

6.6.2 Hvordan vektlegges betydningen av organisasjonskultur i de andre publikasjonene? ................................................................................................................ 85 6.7.1 I hvilken grad vektlegges en tilnaerming av teknologi som akselerator i den utvalgte litteraturen?......................................................................................................... 85 6.9.3 Forskningsspørsmål 2: Blir enkelte av hovedkonseptene i svinghjulet vektlagt mer enn andre i utvalgt forskningslitteratur? ................................................................... 91 Barringer, B. R., F. F. Jones, m.fl. (2005). "A quantitative content analysis of the characteristics of rapid-growth firms and their founders." Journal of Business Venturing 20(5): 663-687.

Baum, J. R., E. A. Locke, m.fl. (2001). "A Multidimensional Model of Venture Growth." The Academy of Management Journal 44(2): 292-303.

Birch, D. L. (1979). The job generation process. Caambridge,Mass., MIT.

Christensen, T., P. Laegreid, m.fl. (2004). Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte. Oslo, Universitetsforl.

Churchill, N. C. og V. L. Lewis (1983). "The five stages of business growth." Harvard Business Review 61(3).

Collins, J. (2001). Good to great : why some companies make the leap - and others don't. London, Random House Business Books.

Collins, J. (2002). Good to great : hvorfor noen virksomheter blir fremragende- og andre ikke. Oslo, Universitetsforl.

Collins, J. C. og J. I. Porras (1994). Built to last: successful habits of visionary companies. New York, HarperBusiness.

Dobbs, M. og R. T. Hamilton (2007). "Small business growth: recent evidence and new directions." International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 13(5): 296.

Feindt, S., J. Jeffcoate, m.fl. (2002). "Identifying Success Factors for Rapid Growth in SME E-commerce." Small Business Economics 19(1): 51-62.

Freel, M. S. og P. J. A. Robson (2004). "Small Firm Innovation, Growth and Performance: Evidence from Scotland and Northern England." International Small Business Journal 22(6): 561-575.

Hart, C. (1998). Doing a literature review / releasing the social science research imagination. London, Sage Publications.

Hirsch, J. E. (2005). "An index to quantify an individual's scientific research output." Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102(46): 16569-16572.

Jacobsen, D. I. og J. Thorsvik (2002). Hvordan organisasjoner fungerer : innføring i organisasjon og ledelse. Bergen, Fagbokforl.

Littunen, H. og M. Virtanen (2006). "Differentiating growing ventures from non-growth firms." International Entrepreneurship and Management Journal 2(1): 93-109.

22 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Master thesis . 2010

Kan Jim Collins’ teori ”Good to Great” også forklare vekst i små og mellomstore virksomheter? : en litteraturreview.

Kajander, Lotte Marie;