Fortellinger om fortiden. En analyse av kulturminneoppfatninger i marginale kystsamfunn i Nordland

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Brekmoe, Lise;
(2004)
 • Publisher: University of Tromsø
 • Subject: Kystkultur | Kulturkunnskap | Kulturminne | Tekstlingvistikk | VDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090::Nordisk arkeologi: 091 | Nordland

Studien tar utgangspunkt i tre områder i Nordland som i liten grad har vært gjenstand for arkeologisk forskning. Gjennom en spørreundersøkelse og dybdeintervjuer av befolkningen med tilknytning til Fleinvær i Gildeskål kommune, Bliksvær i Bodø kommune og Ness i Hamarøy ... View more
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  Greve, A. 1998: Her. Et bidrag til stedets filosofi. Avhandling for Dr. Art.-graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Tromsø.

  Myhre, B. 1991: Kulturminnevern, forskning, ideologi og politikk. Fornminnevernet i 1990 årene. Norsk arkeologimøte i Stavanger 1990. Red. Kerstin Griffin og Einar Solheim Pedersen. AmS-Rapport 6/1991. Arkeologisk museum i Stavanger.

  Myklebust, D. 1981: Verditenkning - en arbeidsmåte i bygningsvern. Foreningen til Norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årbok 1981. 135. Årgang. Brumunddal.

  Nicolaissen, O. 1888: Arkeologiske undersøkelser I 1883-1888. I Undersøgelser i Nordland og Tromsø amte.

  Nicolaissen, O. 1901: Undersøgelser i Nordlands amt. I Tromsø Museums Aarshefter 24 - 1901. Tromsø.

  Rygh, O. 1893 - 1896: Norske Gaardnavne, Bind 16. Kristiania.

  Statistisk Sentralbyrå 1973b: Folke- og boligtelling 1. november 1970. 1849 Hamarøy. Oslo.

  Statistisk Sentralbyrå 1981: Folke- og boligtelling 1. november 1980. 1849 Hamarøy. Kongsvinger.

  Statistisk Sentralbyrå 1982a: Folke- og boligtelling 1. november. 1804 Bodø. Kongsvinger.

  Statistisk Sentralbyrå 1982b: Folke- og boligtelling 1. november. 1838 Gildeskål. Kongsvinger.

 • Metrics
Share - Bookmark