KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE SÜT AZILARININ APROKSİMAL ÇÜRÜKLERİNE BAĞLI YER KAYIPLARININ İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF SPACE LOSS FOLLOWING INTERPROXIMAL CARIES OF PRIMARY MOLARS IN MIXT DENTITION

Article Turkish OPEN
Düzdar, Lale; Menteş, Ali;
(2013)

ÖZETBu çalışmada karışık dişlenme dönemindeki çocuklarda süt azı dişlerinin aproksimal çürüklerinin arkta yol açabileceği yer kayıpları araştırıldı. 7-12 yaşlan arası 47 çocuğun modelleri hazırlanarak, Moyers tablosuna göre, her yarım çenede çürüğe bağlı yer kaybı anali... View more
Share - Bookmark