Influencer marketing : An analysis of a grey area in market law

Bachelor thesis Swedish OPEN
Haglund Holst, Maximilian; Jorikson, Ludvig;
(2017)
  • Publisher: Linköpings universitet, Affärsrätt
  • Subject: Influencer marketing | Juridik (exklusive juridik och samhälle) | marknadsföring | Law (excluding Law and Society)

Uppsatsen kommer att behandla den relativt nya marknadsföringsmetoden influencer marketing. Influencer marketing innebär att en person å en näringsidkares vägnar marknadsför en viss produkt på sina sociala medier, till exempel en blogg. Denna metod har på senare tid vux... View more
Share - Bookmark