publication . Report . 2010

Helserisikovurdering av PT73 E. coli (THR) bakteriebiomasse (EFSA/GMO/FR/2007/44) fra Ajinomoto Eurolysine. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Berdal, Knut G; Bernhoft, Aksel; Hemre, Gro Ingunn; Nes, Ingolf; Nielsen, Kaare Magne; Amlund, Heidi; Clarke, Jihong; Gifstad, Tron Øystein; Jenssen, Bjørn Munro; Klungland, Helge; ...
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 27 Sep 2010
  • Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Country: Norway
Abstract
Helserisikovurderingen av bakteriebiomasse PT73 Escherichia coli (E. coli) (THR) (EFSA/GMO/FR/2007/44) (PT73 E. coli (THR), PT73 (THR)) fra Ajinomoto Eurolysine er utført av Faggruppe for genmodifiserte organismer (Faggruppe 3) og Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatisk dyr (Faggruppe 6) under Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Vitenskapskomiteen for mattrygghet er bedt av Mattilsynet om å vurdere bakteriebiomasse PT73 E. coli (THR) (EFSA/GMO/FR/2007/44) til bruk i fôrvarer. Bakteriebiomasse PT73 E. coli (THR) fra firmaet Ajinomoto Eurolysine er produsert fra den genmodifiserte bakterien Escherichia coli (E. coli) K-12 stamme TK7, som er modifisert for ø...
Any information missing or wrong?Report an Issue