LEVERAGE OF THE COMMERCIAL SUCCESS OF FASHION TRADEMARKS ZARA AND H&M ON THE GLOBAL MARKET

Bachelor thesis Slovenian OPEN
Djakovič, Vesna;
(2011)
  • Publisher: T. Cvetko, V. Djakovič
  • Subject: modna oblačila | fashion garments | Moda | trženje mode | H&M | ZARA | blagovna znamka | fashion marketing | blagovna znamka H&M | brand | ZARA. | Fashion
    • udc: udc:339.13

Podjetje Zara in H&M sta vsekakor vsem poznani modni blagovni znamki, specializirani predvsem z oblačili, namenjeni v največji meri ţenskam, vsekakor pa tudi moškim in otrokom. Glavni kupec ene kot druge znamke je mlajša populacija med 15 in 45 let. Obe znamki veljata z... View more
Share - Bookmark