Diferències segons el nivell d'estudis en el raonament moral prosocial, els valors i l'empatia en estudiants de secundària

Article OPEN
Martí Vilar, Manuel; Palma Cortés, Javier;
(2013)
  • Subject: UNESCO::PSICOLOGÍA | Consciència (Moral) | Artículo | Raonament

Resum Aquest treball presenta una aproximació a l'estudi del raonament moral prosocial, els valors i l¿empatia i de com el seu desenvolupament es veu influït per la variable nivell educatiu. L'objectiu principal és determinar en quina mesura la variable nivell d'estudis... View more
Share - Bookmark