Parametrik Olmayan Çok Değişkenli Varyans Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması

Article OPEN
PASİN, Özge; ANKARALI, Handan; CANGÜR, Şengül; SUNGUR, Mehmet Ali;
(2016)
  • Publisher: Gazi University
  • Journal: issn: 1307-9697, eissn: 2147-0715
  • Subject: PERMANOVA,permütasyon; yapay F değeri; MANOVA

Sağlık araştırmalarında, etkenlerin genellikle birbirleriyle ilişkili birden fazla sonucu olabilir. Bu ilişkili sonuçları ayrı analiz etmek 1.Tip hatanın artmasına neden olur. Ancak pratik uygulamalarda veri analizinde sıklıkla bu hata yapılmakta, daha basit, kolay yoru... View more
Share - Bookmark