Sosiaalinen media business to business -markkinoinnissa

Bachelor thesis Finnish OPEN
Eskelinen, Mervi (2009)
  • Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Subject: sosiaalinen media | yritysmarkkinointi | asiakassuhde | liiketoiminta | liiketoimintasuunnitelmat | markkinointi | asiakkuudenhallinta

Opinnäytetyö käsittelee sosiaalisen median käyttöä business to business -markkinoinnissa. Sosiaalista mediaa tarkastellaan kirjallisuuden, verkkolähteiden ja kirjoittajan omien kokemuksien ja näkemyksien pohjalta. Sosiaalisen median soveltuvuutta business to business -markkinointiin käsitellään edellä mainittujen lähteiden lisäksi yrityshaastattelujen pohjalta. Tavoitteena on pohtia sosiaalinen median soveltuvuutta business to business -markkinointiin. Lisäksi tavoitteena on perustella sosiaalisen median käyttöä business to business -markkinoinnissa. Työ on hankkeistettu Oy Gyllene Skor Ab:lle. Kirjoittaja ei toimi Gyllene Skorin palveluksessa. Tietoperustan pohjaksi on haastateltu Nokian, Vaisalan, Tikkurilan, Baswaren ja Enston edustajia sosiaalisen median käytön haasteista ja mahdollisuuksista business to business -toiminnassa. Opinnäytetyön mukaan haasteista huolimatta sosiaalinen media soveltuu business to business -markkinointiin. Esiin nostettuja haasteita ovat sosiaalisen median kuluttajasuuntautuneisuus, sen avoimuus ja yritysten salassapitoon liittyvät säännöt ja kokemuksen, sosiaaliseen mediaan liittyvän osaamisen ja esimerkkien puute. Edellä mainittujen haasteiden vuoksi business to business -yrityksistä puuttuu rohkeutta kokeilla sosiaalista mediaa. Nämä haasteet voidaan pyrkiä kääntämään yrityksen hyödyksi. Eräs työn keskeinen ajatus on, että asiakkuustoiminta on tärkeä osa business to business -markkinointia ja sosiaalinen media soveltuu asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämän perusteella business to business -yritykset voivat hyötyä sosiaalisesta mediasta ja että sosiaalisen median käyttö on välttämätön osa yritysten toimintaa. The thesis discusses utilising social media in business to business marketing. The concept of social media is being examined through different resources such as literature and web materials. The author is also using her own knowledge as a reference. The subject of applying social media on business to business marketing is dealt with through various resources including interviews. The goal is to discuss how the social media function on business to business marketing. A further goal is to state reasons on why social media should be used on business to business marketing. The thesis has been done in collaboration with Gyllene Skor Ltd. The author is not employed by the company. The author has interviewed digital media experts of Nokia, Vaisala, Tikkurila, Basware and Ensto. Interviews dealt with the benefits and challenges of social media. The thesis states that social media can be utilised on business to business marketing despite of the challenges. Challenges include transparency and the confidentiality. Other challenges are the lack of examples and know-how, and the consumer orientation of social media. Because of these challenges companies are cautious about experimenting on social media. The thesis states the customer service is an important part of business to business marketing. Because of the interactive nature of social media it serves as a platform for customer-oriented marketing. The main finding is that the social media is an unavoidable part of marketing and the business to business companies can profit from it.
Share - Bookmark

  • Download from
    Theseus via Theseus (Bachelor thesis, 2010)
  • Cite this publication