Straffeloven § 201 a : "grooming"

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Dale, Jeanette;
(2011)
  • Publisher: University of Tromsø
  • Subject: VDP::Social science: 200::Law: 340 | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340 | JUR-3902

Oppgaven handler om strl. § 201 a og tar for seg vilkår for straff og anvendelse av bestemmelsen i praksis, da særlig i forhold til politiprovokasjon. I tillegg blir det foretatt en rettspolitisk vurdering.
  • References (1)

    2.2.2 Kommet frem til møtestedet................................................................................................ 13 3.4.4 Provokasjon fra privat tredjeperson?................................................................................... 39 3.5 Politiprovokasjon opp mot menneskerettighetene .................................................................... 40 3.5.1 EMK artikkel 8....................................................................................................................... 40

  • Metrics
Share - Bookmark