publication . Report . 2020

Veikart for energi i Norge mot 2050

Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; ...
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: SINTEF Energi AS
  • Country: Norway
Abstract
For at Norge skal nå klimamålene i 2050 konkluderer dette veikartet med at: Tilgang på fornybar kraft, hydrogen og biodrivstoff er en forutsetning for å kunne avkarbonisere transport- og industrisektoren. Samtidig utgjør det en nøkkel til opprettholdelse av en høy økonomisk aktivitet. Nasjonale bioressurser fra avfall og skog er ikke tilstrekkelig til å kunne avkarbonisere de delene av energisystemet som det er vanskelig å elektrifisere. Det er behov for nye typer utnyttbar biomasse om nasjonalt produsert biodrivstoff skal spille en betydelig rolle i avkarboniseringen av norsk transport. Dette gjelder selv om transportbehovet holdes på 2015-nivå, og ikke økes sl...
Subjects
free text keywords: Veikart, Energi, Verdiskaping, CO2-utslipp, :Teknologi: 500 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue