publication . Report . 2016

Air quality calculations for Oslo airport

Tønnesen, Dag Arild; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Santos, Gabriela Sousa; Vogt, Matthias; Berdal, Marianne; Lindholm, Markus;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: NILU
  • Country: Norway
Abstract
Utslipps- og spredningsberegninger for Oslo Lufthavn i 2016 viser at de største NOX-utslippene kommer fra fly i «take-off»- modus og landingsmodus, men disse utslippene har liten innvirkning på konsentrasjonene i bakkenivå. De høyeste konsentrasjonene av NO2 forekommer inne på flyplassen og er av samme størrelse som i sentrum av middelstore norske byområder. Det største konsentrasjonsbidraget kommer fra flyene. Konsentrasjonen av partikler er i høy grad bestemt av bakgrunnskonsentrasjonen, ikke lokale utslipp fra flyplassen. Forekomst av lukt rundt flyplassen kan forklares ved utslipp av hydrokarboner, der det største utslippet kommer fra fly i taxi-modus. Forek...
Any information missing or wrong?Report an Issue