publication . Article . 2016

Et informert valg? - Offentlighet, patriotisme og pressens lokale samfunnsoppdrag

Bengt Morten Engan;
Open Access
  • Published: 14 Jun 2016 Journal: Norsk medietidsskrift, volume 22, pages 1-19 (issn: 0804-8452, eissn: 0805-9535, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Lokale og regionale nyhetsmedier har tradisjonelt vært den viktigste og vanligvis også den eneste kanalen for lokal politisk journalistikk. Med utgangspunkt i kommune- og fylkestingsvalget i 2015 undersøker denne studien fra Stjørdal i Nord-Trøndelag på hvilken måte disse mediene i dag legger til rette for at borgere kan gjøre informerte valg. Datamaterialet består av innholdsanalyser og intervjuer med lokale politikere. Studien viser at lokalavisenes patriotiske tolkningsramme er framtredende, noe som trolig bidrar til å fremme identitet og tilhørighet. I kombinasjon med ei stadig mer redusert regional nyhetsdekning gir dette imidlertid et noe mangelfullt tilbu...
Subjects
free text keywords: local journalism, frames, local public, localjournalism, politicalcommunication, Communication. Mass media, P87-96, :Social science: 200::Media science and journalism: 310 [VDP], Library science, Political science, Political communication
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue