publication . Article . 2014

Forestillinger om fred: den norske Nobelkomiteen og den europeiske integrasjonsprosessens historiedidaktikk

Mats Ingulstad;
Open Access Danish
  • Published: 21 Feb 2014 Journal: Uniped (issn: 1893-8981, Copyright policy)
  • Publisher: Universitetsforlaget
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Da den norske Nobelkomiteen tildelte Nobels fredspris for 2012 til Den europeiske union (EU), la komiteen stor vekt pa EUs historiske bidrag til fred i Europa. Denne artikkelen papeker at komiteens begrunnelse bygger pa en bestemt forstaelse av moderne europeisk historie som i seg selv er tett vevet sammen med den europeiske integrasjonsprosessen. Artikkelen viser hvordan Europaradet og EU har benyttet seg av en rekke historiedidaktiske redskaper, inkludert laerebokrevisjon og historiebruk for a fremme integrasjonsprosessen. Ettersom historiske argumenter benyttes i sa stor grad til a underbygge at EU er et fredsprosjekt, demonstrerer artikkelen ogsa ...
Subjects
free text keywords: European Union, textbook revision, history education, use of history, Deneuropeiskeunion, lærebokrevisjon, Education (General), L7-991, Citation, Politics, media_common.cataloged_instance, media_common, Narrative, History, Law, European integration, Religious studies
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue