Possibilities of Prisons Functioning in Support of Public Private Partnership Model

Article English OPEN
Marek Krzysztof Zając; Alina Zając;
(2008)
 • Publisher: University of Finance and Management, Warsaw; Vistula University
 • Journal: Contemporary Economics,volume 2,issue 2 June (issn: 2084-0845)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: HB71-74 | Economics as a science

From the end of the third quarter of year 2000 the number of penal individuals crosses the number of places provided for them. Therefore building of many convict prisons is necessary. The problem is if the private enterprises should or can participate in. Publication po... View more
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  Cegielska J., Papiery nie zapewniπ spokoju, ÑForum Penitencjarneî 2006 nr 3.

  Kniaü. A., RÍka w rÍkÍ ñ Partnerstwo publiczno-prywatne, ÑPC Kurierî, 2002 nr 23, http://www. pckurier.pl/archiwum/art0.asp?ID=5748/20 kwietnia 2008/.

  Sarnecka A., Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze penitencjarnym, 2006. http://www. partnerstwopublicznoprywatne.info/partnerstwo_publiczno_prywatne_informacje.php/20 kwietnia 2008/.

  Sobczak K., Prywatne wiÍzienia w Polsce ñ za i przeciw, ÑRzeczpospolitaî, 25 kwiecieÒ 2006, nr 97.

  Szymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Podstawowe problemy w úwietle badaÒ empirycznych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.

  åledzik W., Reforma wiÍziennictwa w programie rzπdu, ÑForum Penitencjarneî, 2006 nr 1.

  åledzik W., Reforma wiÍziennictwa ñ za≥oøenia i realizacja cz. I, ÑForum Penitencjarneî, 2007 nr 3.

  Wrabec P., Cela do wynajÍcia, ÑPolitykaî, 18 marca 2006, Nr 11 (2546).

  Dane statystyczne CZSW za miesiπc luty 2008 ñ http://www.sw.gov.pl

  Raport American Chamber of Commerce in Poland, Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Warszawa 2002.

 • Metrics
Share - Bookmark