Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

Doctoral thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Johnsen, Jahn Petter;
(2003)
 • Publisher: University of Tromsø
 • Subject: fiskerimodernisering | fiskeripolitikk | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 | VDP::Landbruks- og fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920 | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250 | fiskeriforvaltning | fiskeri | aktør-nettverk-teori | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290

Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrive... View more
 • References (44)
  44 references, page 1 of 5

  Barthes, Roland 1999 [1975]: Mytologier. Oslo: Gyldendal.

  Baudrillard, Jean 1991: I skyggen av de tause majoriteter. Oslo: Cappelen.

  Bauman, Zygmunt 1995: Skärvor och frament. Gøteborg: Daidalos.

  Bazsanger, Isabelle og Nicolas Dodier 1997: “Ethnography. Relating part to the whole”, i Silverman, David (ed.): Qualitative Research. 8-23. London -Thousand Oaks - New Delhi: Sage.

  Bengtsson, Jan 1988: Sammanflätningar:Husserls og Merleau-Pontys fenomenologi.

  Berger, Peter og Thomas Luckmann 1990: Den samfundskabte virkelighed. Viborg: Linhardt og Ringhof.

  Bergh, Trond, Tore Hanish, Even Lange og Helge Pharo 1983: Norge fra Uland til I-land. Oslo: Gyldendal.

  Berrefjord, Oddvar og Gudmund Hernes 1978: ”Markedsforvitring og statsbygging”, i Hernes, Gudmund (red.): Forhandlingsøkonomi og blandingsadministrasjon. 81-112. Oslo: Universitetsforlaget.

  Beverton, R.J.H. og Sidney J. Holt 1957: ”On the dynamics of exploited fish populations”, Fish and fisheries series;11. London: Chapman and Hall. Nytt opptrykk 1993.

  Bjordal, Åsmund og Svein Løkkeborg 1996: Longlining. Fishing News Books.

 • Metrics
Share - Bookmark