Modelling in Accounting. Theoretical and Practical Dimensions

Article OPEN
Teresa Szot-Gabryś;
(2010)
 • Publisher: VIZJA Press & IT
 • Journal: Contemporary Economics, volume 4, issue 3 October (issn: 1897-9254)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Social Sciences | HB71-74 | Economics as a science | H | DOAJ:Business and Economics | HB1-3840 | DOAJ:Economics | Economic theory. Demography

Accounting in the theoretical approach is a scientific discipline based on specific paradigms. In the practical aspect, accounting manifests itself through the introduction of a system for measurement of economic quantities which operates in a particular business entity... View more
 • References (24)
  24 references, page 1 of 3

  Anthony R.N., Equity Interest - Its Time Has Come, “Journal of Accountancy”, December 1982.

  Brzezin W., Rachunkowość sensu stricto i sensu largo, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, 56/2000.

  Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zeszyt Specjalny nr 40/1997.

  Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995.

  Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.

  Dobija M., Modelowanie rachunkowości dla małych firm rodzinnych, Materiały na konferencję naukową, Szczecin 2001.

  Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.

  Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

  Dobija M., Koncepcja wartości aktywów społecznych w sprawozdaniu bilansowym, „Master of Business Administration”, 1/1997.

  Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, Nr 84, Kraków 1988.

 • Metrics
Share - Bookmark