Situation analysis: violation of child's rights in the family

Article Lithuanian OPEN
Navaitis, Gediminas; Gibavičiūtė, Eglė;
(2003)
 • Journal: volume 2,003, issue 1 (3), pages 50-56issn: 1648-4789
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: 01S - Teisė | S5 | Šeima | Lithuania ; Child's rights ; Content analysis ; Family ; Family, child's rights, groups of violation of child's rights ; Groups of violations of child's rights ; Violations of child's rights | Child’s rights | Groups of violation of child’s rights | Content analysis | Vaiko teisės | Expert study | Socialinės politikos fakultetas | Family | Vaiko teisių pažeidimų grupės | Kontentinė analizė ir ekspertinis tyrimas

The aim of the article is to consider the situation of child’s rights in the family. For this purpose the letters and claims received at the office of Ombudsmen for the Protection of Child’s Rights in the years of 2002 – 2003 were analysed as well as the point of view o... View more
 • References (7)

  1. Seimo nutarimo dėl vaiko gerovės koncepcijos aiškinamasis raštas Nr. IXP-2119 (SP). 2002 12 03.

  2. Vaiko teisių komiteto 26 -oji sesija, CRC/C/15/Add.146, 2001 sausio 26 d.

  3. Burn S. The Social Psychology of Gender. - New York, 2000

  4. Navaitis G. Lietuvos šeima: psichoterapinis aspektas. - Vinius, 1999.

  5. Eberhardt J. Gender-role socialization. - New York, 2002.

  6. Kahan B. Child Care Research, Policy and Practice. - London, 1999.

  7. Bradshaw J. The Family. - New York, 2000.

 • Metrics
Share - Bookmark