Den norske arbeiderens livsverden. En studie av den norske industriarbeiderens identitet og kultur fra et klasseanalytisk perspektiv

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Åsli, Thale Jacobsen;
(2008)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: 732106 | Klasse | Kultur | :Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220 [VDP] | Mastergrad | Arbeider | Identitet

I denne studien undersøkes den norske arbeiderens livsverden - kultur og identitet i det senmoderne samfunn. Basert på et utvalg kvalitative intervjuer av norske industriarbeidere undersøkes områder som arbeidssituasjon, fritid, og mer generelt deres holdninger og orien... View more
Share - Bookmark