ROMANYA’NIN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN ÇEKİLİŞİ VE BÜKREŞ BARIŞ ANTLAŞMASI / ROMANIA’S WITHDRAWAL FROM THE WORLD WAR I AND THE PEACE TREATY OF BUCHAREST

Article Turkish OPEN
ÖNCÜ, Yrd. Doç. Dr. Erkan CEVİZLİLER-Yrd. Doç. (2013)
  • Publisher: Serander Yayınevi
  • Journal: Karadeniz İncelemeleri Dergisi (issn: 2146-4642, eissn: 2146-4642)
  • Related identifiers: doi: 10.18220/kid.37282
  • Subject: Anahtar Sözcükler: Birinci Dünya Savaşı, İttifak Devletleri, Romanya, Bükreş, Antlaşma | Keywords: World War I, The Central Powers, Romania, Bucharest, Treaty

Romanya 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ile bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Bundan sonraki süreçte özellikle Almanya İmparatorluğu Romanya’yı Avrupa’da inşa etmeye çalıştığı ittifak sistemi içerisine almaya çalışmış ve Romanya bu sisteme dahil olmuştur. Ancak Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile olan anlaşmazlıklar ve İtilaf Devletlerinin vaatleri neticesinde taraf değiştirmiş ve I. Dünya Savaşına İtilaf Devletleri yanında katılmıştır. İttifak Devletlerine mağlup olan Romanya, 9 Aralık 1917 tarihli mütarekeyle savaştan çekilmiştir. 5 Mart 1918 tarihinde bir ön antlaşma, 7 Mayıs 1918 tarihinde de kendisi açısından şartları oldukça ağır olan Bükreş Barış Antlaşmasını imzalamıştır. Aynı zamanda İttifak Devletleriyle ayrı ayrı ek antlaşmalar yapmıştır.
Share - Bookmark