publication . Article . Other literature type . 2016

Tuismitheoirí ina ngníomhairí in earnáil an Ghaeloideachais

Gabrielle Nig Uidhir; Seán Ó Cathalláin; Pádraig Ó Duibhir;
Open Access Irish
  • Published: 07 Oct 2016 Journal: COMHARTaighde (issn: 2009-8626, Copyright policy)
  • Publisher: Comhar Teoranta
Abstract
Le dhá scór bliain anuas, is tuismitheoirí a chruthaigh an t-éileamh ar an oideachas lán-Ghaeilge agus a thiomáin borradh na scoileanna. Mar sin de, is fiú go mór aird an taighdeora a dhíriú ar na fachtóirí a spreagann an Ghaelscolaíocht mar rogha acu agus ar na tosca a mheallann a rannpháirtíocht nó a chuireann ina haghaidh. Sa mhórstaidéar as a n-eascraíonn an aiste taighde seo, tá rannpháirtíocht tuismitheoirí in oideachas lán-Ghaeilge a gcuid páistí ar na ceisteanna a ndearnadh anailís orthu. Cé gur peirspictíocht na múnlaí difriúla soláthair atá lárnach sa mhórstaidéar (Ó Duibhir et al. 2015), dírítear aird ar cheisteanna a bhaineann le tuismitheoirí san ea...
Subjects
free text keywords: tumoideachas, samhlacha rannpháirtíocht tuismitheoirí, múnlaí soláthair, Gaelscoileanna saorsheasaimh, aonaid lán-Ghaeilge, saintreoracha don phleanáil teanga, Folklore, GR1-950, Language and Literature, P, Pedagogy, Media studies, Psychology
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue