FEN BILGISI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BIR ANALITIK KIMYA LABORATUARI DENEYINE YÖNELIK TUTUMLARINA ÖRNEK OLAYA DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMININ ETKISI HAKKINDA BIR ARAŞTIRMA

Article OPEN
Alpat, Sibel Kılınç; Uyulgan, Melis Arzu; Özbayrak, Özge; Alpat, Şenol;
(2011)

It is aimed to analyze the change of the pre-service science teachers‘ attitudes towards chemistry laboratories using case-based learning, an active learning method, in this research. This research is an semiexperimental study with a control group. The sample of this re... View more
Share - Bookmark