Prostetik mitral kapakta yetersiz antikoagulasyona bağlı Tekrar eden tromboz ve trombolitik tedavi: olgu sunumu

Article OPEN
Zencir, Cemil; İnanç, Mehmet Tuğrul; Mehmet*, -; Kaya, Güngör; Şarlı, Bahadır;
(2009)
  • Publisher: Pamukkale University
  • Journal: issn: 1308-0865, eissn: 1308-0865
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Prostetik mitral kapak, tromboz, trombolitik tedavi | Prosthetic mitral valve, thrombus, thrombolytic therapy

Prostetik kapak trombozu hayatı tehdit eden önemli bir komplikasyondur. Genellikle uygunsuzantikoagulan kullanımı sonucu görülmektedir. Prostetik kapak trombozunda tercih edilen tedavicerrahidir. Sol taraf prostetik kapak trombozunda trombolitik tedavi; cerrahi girişim ... View more
Share - Bookmark