publication . Book . 2009

Plantas Invasoras

Díaz Varela, Ramón Alberto;
Open Access Galician
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións
Abstract
Grao en Enxeñaría Técnica Agricola. Especialidade en Hortofruticultura e Xardinaría As invasións biolóxicas constitúen unha das ameazas máis serias para a conservación da biodiversidade no ámbito do cambio global que está a experimentar o planeta. A introdución e aclimatación de especies en territorios alleos non é unha novidade na historia, xa que tivo lugar polo menos dende os comezos da agricultura. Estes procesos presentaron máximos de ocorrencia en determinados momentos da historia, como poden ser as épocas dos grandes descubrimentos nos cales se puxeron en contacto territorios que ata o momento evolucionaran illados durante miles de anos. Non obst...
Subjects
free text keywords: Invasión biológica, Plantas non nativas, Invasión biolóxica, Espazo biótico, Comportamento invasor, Nichos ecolóxicos, Espacio biótico, Nichos ecológicos, :Investigación::24 Ciencias de la vida::2417 Biología vegetal (botánica)::241799 Otras (especificar) [Materias], Comportamiento invasor, Plantas no nativas
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Book . 2009

Plantas Invasoras

Díaz Varela, Ramón Alberto;