Analiza dokładności poziomych osnów geodezyjnych zakładanych metodą poligonową z wykorzystaniem tachimetrów elektronicznych

Article Polish OPEN
Latoś, Stanisław; Maślanka, Józef; Preweda, Edward;
(1997)
  • Publisher: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Subject: osnowy geodezyjne | analiza dokładności

Ustalenie niezbędnej dokładności typowych geodezyjnych osnów poziomych oraz optymalnych zasad ich konstruowania i funkcjonowania stanowi zasadniczy problem racjonalnego prowadzenia, w oparciu o punkty tych osnów, wszystkich prac geodezyjnych. Rozwiązanie tego problemu w... View more
Share - Bookmark