publication . Report . 2018

Svevestøvmåling i bydel Fana langs FV546. 23. desember 2016 - 31. desember 2017.

Hak, Claudia;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: NILU
  • Country: Norway
Abstract
På oppdrag fra Statens vegvesen Region vest har NILU utført målinger av PM10 og PM2.5 ved et boligområde ved Fanavegen (Bergen kommune). Støvende aktivitet i forbindelse med anleggsarbeid genererer svevestøv til sjenanse for berørte naboer. Målingene pågikk i perioden 23. desember 2016 – 31. desember 2017. Resultatene ble rapportert hver måned. Årsmiddel-konsentrasjonene for PM10 og PM2.5 i 2017 var langt under respektive grenseverdier. I måleperioden ble det observert 3 døgn med PM10-døgnmiddelverdier over grenseverdien på 50 μg/m3. Det er tillatt med 30 døgnverdier over dette nivået. Årsaken til høy PM10-konsentrasjon var oppvirvling av svevestøv fra kjørebane...
Subjects
free text keywords: Luftkvalitet, Air quality, By- og trafikkforurensning, Urban traffic pollution, Aerosoler og partikler
Any information missing or wrong?Report an Issue