Feminist Sanatta Beden ve Yabancılaşma

Article Turkish OPEN
Alp, Kafiye;
(2014)

Feminizm, eril bir toplumda kadının, eşit hak ve özgürlüklere sahip olma gerekçelerine dayalı bir mücadele alanı olarak tanımlanabilir. Feminizmin, kamusal ve özel alanda kadın ayrımcılığına karşı başkaldırısı, insanın kendi emeğine ve kendi bedenine olan yabancılaşması... View more
Share - Bookmark