publication . Report . Other literature type . 2018

Utfylling av områder på og rundt Langøra sør, Stjørdal - Konsekvenser for naturverdier og vurdering av restaurerende og kompenserende tiltak

Davidsen, Jan Grimsrud; Thingstad, Per Gustav; Dag-Inge Øien; Bakken, Torkild; Grim Eidsnes; Kjærstad, Gaute;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: NTNU Vitenskapsmuseet
  • Country: Norway