Alpamıs Destanının Kaynarklarda Masal Olarak Adlandırılan Varyantları

Article OPEN
YILDIRIM, Seyfullah;
(2016)

Günümüzde farklı coğrafyalarda yaşamakta olan Türk topluluklarının sözlüanlatılarındaki benzerlikler bu toplulukların tarihi süreç içerisinde hem kökenhem de kültür birliği yapmış olduğunun şüphesiz en açık göstergelerinden birisidir.Türk Dünyasında Altaylardan Anadolu’... View more
Share - Bookmark