Etablering av kreditorvern ved overføring av eiendomsrett til fast eiendom gjennom fisjon og fusjon

Master thesis Norwegian OPEN
Lind, Randi;
(2017)
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Subject: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342 | VDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342 | JUR-3902

Avhandlingens tema er etablering av kreditorvern ved overføring av eiendomsrett til fast eiendom gjennom fisjon og fusjon. I januar 2017 vurderte Høyesterett spørsmålet om etablering av kreditorvern for eiendomsrett i fast eiendom overført ved fisjon for første gang, i ... View more
Share - Bookmark