Neothomistical, existential and personal philosophy about Christian children's education

Article Lithuanian OPEN
Ratnikaitė, Inesė; Uzdila, Juozas Vytautas;
(2008)
 • Publisher: Vytautas Magnus University Press
 • Journal: Soter, volume 2,008, pages 35-50 (issn: 1392-7450)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Education--Philosophy | Krikščioniškasis egzistencializmas | Auklėjimas--Filosofinis aspektas | Neothomism | Neoscholastika | Neotomizmas | 1 Filosofija / Philosophy | Existentialism | Neo-Scholasticism | Personalism | Personalizmas | Egzistencializmas | Christian existentialism | Lithuania ; Neotomism ; existentialism ; personalism ; christian education ; philosophy of bringing up

Krikščioniškasis vaikų auklėjimas šeimoje, šeimynoje, mokykloje – ypač suaktualėjusi problema pirmiausia dėl tradicijų tęstinumo (religinimo pasiekimų pirmosios nepriklausomybės metais) stokos, šios srities naujovių Vakarų pasaulyje (arba krikščioniškose šalyse), palygi... View more
 • References (18)
  18 references, page 1 of 2

  1. Asakavičiūtė V. Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofinės interpretacijos. Vilnius. 2006.

  2. Bitinas B. Ugdymo filosofija. Vilnius. 2000.

  3. Halder A. Filosofijos žodynas. Vilnius. 2002.

  4. Jaspersas K. Filosofijos įvadas. Vilnius. 1989.

  5. Kierkegaard S. Baimė ir drebėjimas. Vilnius. 1995.

  6. Kierkegaard S. Concluding Unscientific Postscript // http://sorenkierkegaard.org. 2007 01 29

  7. Kierkegaard S. The Lily of the Field, The Bird of the Air // http://sorenkierkegaard.org. 2007 01 29.

  8. Krikščioniškojo auklėjimo deklaracija // Vatikano II Susirinkimo nutarimai. Vilnius. 1994.

  9. Kuzmickas B. Katalikiškoji filosofija: XIX ir XX amžiai. Vilnius. 2003.

  10. Lobato A. Žmogaus orumas ir likimas. Vilnius. 2001.

 • Metrics