Introducing lean concepts into software development process

Bachelor thesis Slovenian OPEN
PIHLER, SIMON;
(2015)
  • Publisher: S. Pihler
  • Subject: načrt toka dodane vrednosti | lean principles | PHP ogrodje Laravel | diplomske naloge | Laravel PHP framework | agilne metode | koncepti vitkosti | visokošolski strokovni študij | agile methods | razvoj programske opreme | computer science | kanban | diploma | software development | lean concepts | vitki principi | spletne tehnologije | računalništvo | computer and information science | računalništvo in informatika | web technologies | value stream map | kumulativni diagram poteka | cumulative flow diagram
    • udc: udc:004.42(043.2)

V diplomskem delu so predstavljeni in opisani principi vitke proizvodnje, ideje skrajšanega časa cikla razvoja izdelkov ter prenos principa eliminacije odpadkov v sam razvoj programske opreme. Definirane so tradicionalne in agilne metode razvoja, sledi primerjava agilni... View more
Share - Bookmark