Effect of redox conditions on the fate of emergin organic micropollutants during artificial recharge of groundwater: batch experiment

Doctoral thesis English OPEN
Barbieri, Manuela;
(2011)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: :Enginyeria civil [Àrees temàtiques de la UPC] | 628

La recarrega artificial de les aigües subterrànies consisteix en infiltrar aigua als aqüífers per mitjà de les instal·lacions dissenyades per a tal fi i representa una eina important en la gestió dels recursos. A més de l’augment dels recursos d'aigües subterrànie... View more
Share - Bookmark