GLAGOLI GOVORENJA I MIŠLJENJA U HRVATSKOME ČAKAVSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU DO 17. STOLJEĆA – STRANI SINTAKTIČKI UTJECAJI

Other literature type, Article Croatian OPEN
Lana Hudeček;
(2002)
  • Publisher: Institute of Croatian Language and Linguistics
  • Journal: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,volume 27,issue 1 (issn: 1331-6745, eissn: 1849-0379)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: glagoli mišljenja | sintaktičko prevođenje; glagoli govorenja; glagoli mišljenja; hrvatski čakavski književni jezik | Slavic languages. Baltic languages. Albanian languages | PG1-9665 | sintaktičko prevođenje | glagoli govorenja | hrvatski čakavski književni jezik

U radu se obrađuju neke sintaktičke prevedenice u hrvatskome čakavskom književnom jeziku do 17. stoljeća povezane s glagolima govorenja, mišljenja i srodnih značenja koje su u prvome redu posljedica romanskih, latinskih i talijanskih, sintaktičkih utjecaja.
Share - Bookmark