GLAGOLI GOVORENJA I MIŠLJENJA U HRVATSKOME ČAKAVSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU DO 17. STOLJEĆA – STRANI SINTAKTIČKI UTJECAJI

Other literature type Croatian OPEN
Hudeček, Lana;
(2002)
  • Publisher: Institute of Croatian Language and Linguistics
  • Journal: Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,volume 27,issue 1 (issn: 1331-6745, eissn: 1849-0379)
  • Subject: sintaktičko prevođenje; glagoli govorenja; glagoli mišljenja; hrvatski čakavski književni jezik

U radu se obrađuju neke sintaktičke prevedenice u hrvatskome čakavskom književnom jeziku do 17. stoljeća povezane s glagolima govorenja, mišljenja i srodnih značenja koje su u prvome redu posljedica romanskih, latinskih i talijanskih, sintaktičkih utjecaja.
Share - Bookmark