Alpamış's Social States As The Main Character Of An Epos

Article OPEN
ÇETİN, Nagihan;
(2016)

Bu makalede Vadim V. Trepavlov tarafından hazırlanmış olan “Yakut Destan Kahramanının Sosyal Statüsü” isimli makale esas alınarak Alpamış Destanının Kazak varyantı üzerinden Alpamış’ın sosyal statüsü belirlenmeye çalışılmıştır.Alpamış Destanı “Altay, Kazak, Karakalpak, ... View more
Share - Bookmark