Employee care

Bachelor thesis Czech RESTRICTED
Zavadilová, Eva;
(2014)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: employee care; zaměstnanecké výhody; employee benefits; péče o zaměstnance; personální práce; human resources management | zaměstnanecké výhody; kafetéria systém; cafeteria system; Human Resource Management; employee benefits; řízení lidských zdrojů; ZP (zákoník práce); ZDP (zákon o daních z příjmů); PIT (Personal Income Tax); LC (Labour Code) | stravování zaměstnanců; special working conditions for certain employees; zaměstnanecké výhody; employee care; working conditions; employee benefits; catering of employees; pracovní podmínky; péče o zaměstnance; odborný rozvoj zaměstnanců; zvláštní pracovní podmínky pro některé zaměstnance; professional growth of employees | stravování zaměstnanců; zaměstnanecké výhody; odborný rozvoj; employee care; special working conditions for some employees; working conditions; employee benefits; zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců; catering of employees; pracovní podmínky; péče o zaměstnance; professional growth of employees

The theme of the bachelor's thesis is the issue of employee care and related provision of employee benefits. The main objective is to analyze the effective legislation and characterize the basic areas of employee care. First of all, the thesis focuses on the matter of e... View more
Share - Bookmark