Diabetes Mellitus Type 1

Bachelor thesis Norwegian OPEN
Trydal, Kari (2015)
  • Subject: undervisning | seinkomplikasjonar | Barn | forebygge | diabetes mellitus | Diabetes type 1 | ungdommer | senkomplikasjoner | meistring

Tittel: Diabetes type 1 Bakgrunn for val av tema: I 2000 var det ca. 130 000 personer i Norge med diabetes, av disse hadde ca. 20 000 diabetes type 1. I dag er det ca. 230 000 personer som har diabetes i Norge. Av disse ca. 28 000 type 1 diabetes. Tallet viser hvor alvorlig sykdommen er, fordi det har vært og fortsatt er, en økning av antall diabetikere i Norge. Type 1 diabetes kan komme i alle aldersgrupper, men vanligvis oppstår sykdommen hos barn, ungdommer og unge voksene. Gjennom praksis erfart jeg at ikke alle ungdiabetikere tar sykdommen på alvor. Dette kan være på grunn av lite kunnskap om senkomplikasjoner eller at de ikke tørr å tenke på den. I denne oppgaven ønsker jeg å fordype meg mer i diabetes kunnskap slik at jeg kan bidra som en ressurs i arbeidslivet. Med den tanken ønsker jeg spesialt å belyse hvordan kan jeg som sykepleier kan forebygge senkomplikasjoner hos ungdom med diabetes type 1. Problemstilling: Hvordan kan jeg som sykepleier forebygge senkomplikasjoner hos ungdom med diabetes type 1? Framgangsmåte Oppgaven er litteraturstudie med forskings artikler henta frå databasene PubMed og google scholar. Jeg kombinerte forskings artikler og relevant litteratur med egen erfaring fra praksis for å belyse temaet. Oppsummering Forskning viser at et forhøyet langtidsblodsukker (HbA1c) er årsaken til senkomplikasjon og tydelig dødelighet hos barn og unge som har diabetes type 1. En annen forskning viser at et godt regulert HbA1C, har positiv effekt til å redusere eller unngå komplikasjonene. Pasienten må tru på seg selv og sette mål for å forebygge komplikasjoner. Dette stimulerer sykepleieren gjennom kommunikasjon, lærling og veiledning. Tilslutt kan fremme mestring hos pasienten som er nøkkelen til forebygging. Læring evne kan variere fra en pasient til andre og dette må tilpasses for å oppnå riktig veiledning.
Share - Bookmark