Yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizi

Article Turkish OPEN
AKTAŞ, İlknur; KAPTANOĞLU YILDIRIM, Ayşegül; ÜNLÜ ÖZKAN, Feyza; YILMAZ KAYSIN, Meryem; ŞİLTE, Ayşe;
(2015)
  • Publisher: Marmara University
  • Journal: issn: 1019-1941, eissn: 1309-9469
  • Subject: Physiotherapy, Cost analysis, Quality of life | Fizyoterapi, Maliyet analizi, Yaşam kalitesi

Amaç: Lokomotor sistem sorunları nedeniyle yatarak fizyoterapi alan hastaların yaşam kaliteleri ve maliyet analizlerini ortaya koymaktır. Hastalar ve Yöntem: Yatarak fizyoterapi alan olguların demografik verileri kaydedildi ve 15 D yaşam kalite sorgulaması yapıldı. Mali... View more
Share - Bookmark