Desenvolupament d'una App nativa Android

Master thesis Catalan; Valencian OPEN
Torrents Vinaixa, Gerard;
(2014)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: aplicaciones móviles | OpenDomo | Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFM | aplicacions mòbils | Android | mobile applications | Software de aplicación -- Desarrollo -- TFM | Application software -- Development -- TFM

Memòria del PFM de desenvolupament en software lliure. Primera versió de l'aplicació nativa Android, RemoteDomo, aplicable al control d'instal·lacions domòtiques OpenDomo. Memoria del PFM de desarrollo en software libre. Primera versión de la aplicación nativa Androi... View more
Share - Bookmark