Work-Life Balance

Bachelor thesis, Master thesis Czech RESTRICTED
Kvasničková, Katarína;
(2013)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: flexibilní formy práce; harmonizace pracovního a osobního života; support; lexible working arrangements; reconciliation of professional and personal life; Work-Life Balance; mateřská dovolená; podpora; maternity leave | péče o zaměstnance; employee care; flexible working arrangements; kratší pracovní doba; balancing professional and personal life; shortened work day; slaďování pracovního a osobního života; flexibilní formy práce; Work-Life Balance | Childcare facilities; Slaďování pracovního a osobního života; Flexible working arrangements; Zařízení péče o děti; Balancing work and personal life; Family policy; Flexibilní pracovní režimy; Rodinná politika; Životní hodnoty; Life values

The subject of this thesis is Work-Life Balance - the reconciliation of professional and personal lives. The primary objective of this work is to analyze employee satisfaction in achieving a balance between the professional and personal life and to develop recommendatio... View more
Share - Bookmark