publication . Research . 2019

Hvordan påvirker IFRS 9 bankenes tapsføring i dårlige tider?

Andersen, Henrik; Hjelseth, Ida Nervik;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Norges Bank
  • Country: Norway
Abstract
IFRS 9 har endret tapsføringen i bankene. Under IFRS 9 skal nedskrivingene på utlån bygge på mer fremoverskuende vurderinger, slik at nedskrivinger reflekterer forventede tap. Formålet med dette memoet er å analysere hvordan IFRS 9 påvirker forløpet for norske bankers utlånstap i dårlige tider. Vi analyserer effektene av dette ved å beregne og sammenlikne forløpet for bankenes utlånstap under IAS 39 og IFRS 9 i perioden 2001–2017. Våre resultater tyder på at IFRS 9 kan øke utlånstapene både rett før og under økonomiske tilbakeslag med økt kredittrisiko.
Subjects
free text keywords: IFRS 9, IAS 39, utlånstap, foretak, kredittrisiko, :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue