publication . Other literature type . Report . 2019

Alene og skeiv? En studie av livssituasjonen for skeive enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og asylmottak

Stubberud, Elisabeth; Akin, Deniz;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Unpublished
  • Country: Norway
Abstract
Denne rapporten er skrevet av KUN på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten inngår som en del av et større samarbeidsprosjekt mellom KUN og Skeiv Verden. Rapporten er skrevet for alle som jobber direkte med, eller tematisk i tilknytning til, enslige mindreårige asylsøkere, inkludert ansatte i omsorgssentre og mottak, verger og representanter, helsesøstre/helsesykepleiere, barnevern-, sosionom og andre relevante utdanninger, forvaltningen, politikkutviklere, og ideelle organisasjoner. Rapporten er også relevant for alle som jobber med undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold opp mot flyktninger eller mer generelt. Vi har intervjuet ...
Download fromView all 2 versions
ResearchGate
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue