AZERBAYCAN’IN ŞİRVAN BÖLGESİNDE SULANAN KİLLİ BİR TOPRAĞIN BAZI

Article English OPEN
EKBERLİ, İmanverdi ; KERİMOVA, Ellada (2012)
  • Publisher: Ondokuz Mayis University
  • Journal: ANADOLU JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES (issn: 1308-8769, eissn: 1308-8750)
  • Related identifiers: doi: 10.7161/anajas.2005.20.3.54-59
  • Subject: Kurak iklim, sulanan toprak, toprak parametreleri, fonksiyonel ilişkiler, tuzsuzlaşma katsayısı

Günümüzde tarım alanlarının bilinçsiz kullanımı ve ekoloji faktörlerin olumsuz etkisi sonucunda, toprakların fiziksel – kimyasal özelliklerinin optimum düzeyde olmaması ve bunların aradan kaldırılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Azerbaycan’ın kurak iklime sahip Şirvan bölgesinin sulanan topraklarının bazı fiziksel- kimyasal parametrelerinin değişimi belirlenmiştir. Toprakların pH, değişebilir Na, bazı değişebilir bazik katyonların (Na, Ca.Mg) toplamı (DKT), humus ve
Share - Bookmark