Implementació d'un esquema criptogràfic per gestionar de forma segura els historials mèdics dels pacients a través d'una xarxa de comunicacions

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Colomer Travé, Daniel;
(2008)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: XML (Llenguatge de programació) | XML (Programming Language) | XML (Lenguaje de programación) | Data encryption (Computer science) | Seguretat informàtica | Medicina -- Informàtica | segon cicle d'Enginyeria Informàtica | SQL (Lenguaje de programación) | Criptography | Computer security | Cifrado (Informática) | Second-cycle Degree in Computer Engineering | segundo ciclo de Ingeniería Informática | Medicina -- Informática | SQL (Llenguatge de programació) | Criptografia | XML | Criptografía | Medicine -- Data processing | Xifratge (Informàtica) | Seguridad informática | SQL (Programming Language)

En aquest projecte final de carrera es presenta un sistema capaç de gestionar i emmagatzemar les històries mèdiques dels pacients. El sistema permetrà realitzar operacions de lectura i modificació de dades sobre els expedients mèdics de manera segura i fiable tenint ... View more
Share - Bookmark