Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri

Article Turkish OPEN
Erdoğan, Çetin; Demirkasımoğlu, Nihan;
(2010)
  • Publisher: Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
  • Journal: issn: 1300-4832, eissn: 1300-4832
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: eğitim sürecine aile katılımı , okul-aile ilişkileri. | parent involvement in education process , school-parent relations
    mesheuropmc: education

Background. Research has shown that there is a correlation between student academic achievement and the qualities of parents and social surroundings (Shaw, 2008). A study by Epstein and Sheldon (2002b) suggested that parent involvement decreases student absenteeism. Num... View more
Share - Bookmark