Recruitment and selection of employees

Bachelor thesis, Master thesis Czech RESTRICTED
Dáňa, Jakub;
(2017)
  • Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Subject: Recruitment and selection of employees; Zaměstnanci; Lidské zdroje; Employees; Human recourses; Personální činnosti; Získávání a výběr zaměstnanců; Personnel activities | Získávání zaměstnanců; Recruitment of employees; Recruiter; Human resources; Selection of employees; Personální práce; Výběr zaměstnanců | selection; zaměstnanci; employees; uchazeč o zaměstnání; recruitment; získávání zaměstnanců; job applicant; výběr zaměstnanců | získávání zaměstnanců; zaměstnanci; recruitment of employees; uchazeči; company; společnost; job applicants; selection of employees; employees; výběr zaměstnanců | selection; organizace; výběr; employees; recruitment; získávání; organization; zaměstnanci | Získávání zaměstnanců; Recruitment; selection of employees; řízení lidských zdrojů; employee; zaměstnanec; výběr zaměstnanců; human resources management

The Bachelor's thesis focuses on the process of recruitment and selection of employees. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes concepts that are important for understanding of issues of the process of recruitment and sel... View more
Share - Bookmark