РОЛЬ АУДИТУ ПОДАТКІВ ЯК СКЛАДОВОЇ АУДИТУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Article Ukrainian OPEN
T.M. Omelianchuk; B.V. Kostyk;
(2015)
 • Publisher: Житомирський державний технологічний університет
 • Journal: Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування (issn: 2617-5649, eissn: 2617-5630)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: HF5001-6182 | Business | enterprise | audit of taxes | public food consumption (restaurant industry) | аудит податків; оподаткування; підприємство; податковий аудит; послуги; ресторанне господарство; фінансовий стан | services | financial state | tax audit | audit of taxes; enterprise; financial state; public food consumption (restaurant industry); services; tax audit; taxation | taxation
  acm: ComputingMilieux_GENERAL | ComputingMilieux_LEGALASPECTSOFCOMPUTING

The necessity of tax audit in the process of audit the financial state the enterprises of restaurant economy arises through accumulation in the balance sheet information about the state of fiscal discipline in such forms like the debt on payment taxes, fees and other pa... View more
 • References (7)

  1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

  2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI // Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sfs.gov.ua/nk/.

  3. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-XII // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/312.

  11. Звіти АПУ до Кабінету Міністрів України // Аудиторська палата України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu.

  12. Контрольно-перевірочна робота // Державна фіскальна служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://sfs.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/kontrolno-perevirochna-robota/.

  13. Короп О. Ресторанний бізнес: специфіка обліку за П(С)БО / О.Короп // Дебет-Кредит. - 2012. - № 29 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://online.dtkt.ua/Book«ДК»%20№29. epub/navPoint-7.

  15. Криган В. Переведення коштів у готівку - оптимізація оподаткування чи ухилення від сплати податків? Де проходить тонка межа? / В.Криган // CabiNet [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.cabinet.ucoz.ru/news/ perevedennja_koshtiv_u_gotivku_optimizacija_opodatkuvannja_chi_ukhilennja_vid_splati_podatkiv_d e_prokhodit_tonka_mezha/2013-06-03-31. ОМЕЛЯНЧУК Тетяна Михайлівна - аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету. Наукові інтереси: - аудиторська оцінка фінансового стану підприємств ресторанного господарства. КОСТЮК Богдан Володимирович - аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету. Наукові інтереси: - податковий аудит суб'єктів господарювання.

 • Metrics
Share - Bookmark